Ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej Opolskie

Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

Osoba do kontaktuZapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którzy zastanawiają się czy w ubiegłym roku wybrali odpowiednie ubezpieczenie OC firmy remontowo-budowlanej. W Opolskiem polisago.pl obsługuje liczne przedsiębiorstwa z branży, zarówno te podejmujące niewielkie prace remontowe, jak i te biorące udział w największych inwestycjach w regionie.

Audyt rozwiązań ubezpieczeniowych z polisago.pl

W ofercie znajduje się audyt posiadanych rozwiązań ubezpieczeniowych, na podstawie którego można dowiedzieć się, czy posiadane ubezpieczenie firmy montażowo-budowlanej jest w stanie pokryć ewentualne należności odszkodowawcze oraz czy posiada odpowiedni zakres. W świetle zmieniającej się sytuacji na rynku warto dokonywać przynajmniej raz w roku przeglądu swoich polis oraz sprawdzać, czy istnieje rozsądna alternatywa jeżeli chodzi o ubezpieczenie prac montażowo-budowlanych lub ubezpieczenie inwestycji budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne.

Dlaczego warto ubezpieczyć firmę budowlaną?

Dająca wiele satysfakcji i przynosząca wymierne dochody, branża budowlana jest też obarczona sporym ryzykiem, związanym z pokaźną wartością stosowanych dzisiaj materiałów, elementów wykończenia, maszyn itp. Do tego dochodzi jeszcze zagrożenie szkodami na osobie, które można przypadkowo wyrządzić klientowi czy osobie trzeciej. Warto więc zadbać o solidne ubezpieczenie prac remontowych oraz budowlanych. To właśnie dzięki niemu odpowiedzialność za różne negatywne zdarzenia przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Rolą posiadacza polisy jest jedynie zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji w razie wystąpienia szkody. Przeglądając oferty warto jednak zapytać naszego przedstawiciela o wyłączenia odpowiedzialności w każdej z polis – są to sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń – czy warto?

W bogatej ofercie dla firm budowlanych posiadamy również ubezpieczenia maszyn, które chętnie wykupuje każdy, kto zainwestował dużo w zgromadzenie kosztownego sprzętu. Taka umowa zapewnia ochronę np. w razie szkód na skutek pożaru, zalania bądź działania sił przyrody, a także na wypadek kradzieży z włamaniem. Warto włączyć to ryzyko w swoje ubezpieczenie majątku firmy budowlanej, podobnie jak ochronę budynków, firmowych komputerów itd. Oferta obejmuje także solidne ubezpieczenie pojazdów firmy budowlanej – również tych, które nie podlegają obowiązkowemu OC na mocy ustawy. Oprócz tego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ochrony typu casco, m.in. na wypadek kradzieży.

ZADZWOŃ

511 602 608